Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on ammatillista ja vuorovaikutukseen pohjautuvaa.
Seksuaalineuvonnassa keskeisenä ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat. Seksuaalineuvonta on tarkoitettu eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville, seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvissä ongelmissa ja kriisitilanteissa.

Seksuaalineuvonta toteutetaan yhdestä muutamaan kertaan.