Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa keskitytään seksuaaliongelmaan ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla. Seksuaaliterapia toteutetaan yksilö- tai parikäynteinä.

Seksuaaliterapiaa toteutetaan yleensä muutama kerta tai pitempään sopimuksen mukaisesti. Kertaterapiana mahdollisesti myöskin.